full screen background image

Proiectul SMID

Date generale ale proiectului SMID în județul Neamț

Descarcă broșura informativă a Proiectului SMID

Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț”, este un proiect prioritar în cadrul Programului Operațional Sectorial “Mediu” 2007 – 2013 Axa prioritară 2 – „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric”.

Valoarea totală a proiectului este de 150.965.441 lei (inclusiv TVA) și de acest proiect vor beneficia toate unitățile administrativ teritoriale din Județul Neamț.

Sursele de finanțare au fost asigurate din Fondul European de Dezvoltare Regională în proporție de 80% din valoarea eligibilă a proiectului și bugetul statului în procent de 18% respectiv 105.592.479 lei, precum și contribuția locală a beneficiarului în sumă de 2.154.948 lei reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

În data de 24.02.2011 s-a semnat Contractul de Finanțare între Ministerul Mediului și Pădurilor și Consiliul Județean Neamț în calitate de beneficiar al acestui proiect. Durata de implementare a proiectului a fost de 69 de luni, respectiv până în data de 17.11.2016.

De acest proiect va beneficia un număr de 470.766 persoane la nivelul județului Neamț (conform recensământului din 20.10.2011).

Obiectivul general al proiectului:

Implementarea unui sistem de management integrat al deșeurilor la nivelul întregului județ sustenabil din punctul de vedere al mediului, fezabil, la nivel județean, care sa fie în concordanță cu cerințele legislației naționale privind gestionarea deșeurilor, precum și cu regulamentele și directivele relevante ale UE, în scopul conformării cu obligațiile asumate de România în Tratatul de Aderare și obiectivele stabilite prin POS Mediu.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Îmbunătățirea și extinderea la nivel județean a colectării și transportului deșeurilor reziduale municipale;
 • Optimizarea transportului deșeurilor reziduale;
 • Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile, în scopul de a asigura atingerea țintelor privind deșeurile reciclabile;
 • Promovarea recuperării energetice și materiale a deșeurilor municipale;
 • Devierea deșeurilor municipale biodegradabile de la depozitare;
 • Eliminarea deșeurilor, în conformitate cu cerințele legislative în domeniul gestionării deșeurilor, în scopul de a proteja sănătatea populației și mediul înconjurător;
 • Consolidarea capacității tehnice și manageriale în județul Neamț pentru implementarea și exploatarea unui proiect de mediu cu finanțare internațională;
 • Sprijinirea autorităților locale în realizarea unei strategii eficiente în ceea ce privește tarifele, facturarea și colectarea facturilor;
 • Creșterea gradului de conștientizare în rândul locuitorilor cu privire la avantajele care decurg din proiect, din colectarea separată a deșeurilor, precum și din reciclarea deșeurilor.

Infrastructura

Investițiile prioritare din cadrul proiectului SMID și prin care a fost asigurată atingerea principalelor obiective ale acestuia sunt:

 • Construirea primei celule a depozitului conform de deșeuri nepericuloase Girov, cu o capacitate de 980.000 m3, care va deservi întregul județ Neamț
 • Construirea a trei stații de transfer, pentru eficientizarea transportului deșeurilor municipale reziduale de la populație la depozitul de deșeuri de la Girov:
 • stația de transfer de la Cordun, cu o capacitate de 45 000 t/an
 • stația de transfer Tg. Neamț, cu o capacitate de 17 000 t/an
 • stația de transfer Tașca, cu o capacitate de 9 000 t/an.
 • Construirea unei stații de sortare la Cordun, cu o capacitate de 17 000 t/an
 • Achiziționarea unui număr de 3 024 de containere, 8 200 pubele pentru deșeurile reziduale, 12 700 pubele pentru deșeuri biodegradabile și 52 000 de unități de compostare individuală.

Proiecte PHARE-ISPA

Investițiile realizate anterior prin programele PHARE și ISPA, respectiv stațiile de sortare de la Piatra Neamț, Târgu Neamț, Roznov și Tașca, stațiile de compostare de la Piatra Neamț și Târgu Neamț precum și infrastructura aferentă sunt preluate în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor, urmând a fi predate în administrare operatorilor zonali desemnați prin procedurile de achiziție publică.