full screen background image

Zonarea județului

A.D.I. „ECONEAMȚ”, în numele și pe seama UAT-urilor din județ, organizează licitațiile publice pentru desemnarea operatorilor de salubrizare care vor desfășura activitățile serviciului de salubrizare concesionate în fiecare zonă a județului Neamț; ulterior delegării este sarcina Asociației să monitorizeze executarea acestor contracte.

Operatorii de salubrizare astfel desemnați beneficiază de exclusivitatea prestării serviciului în zona aferentă; ei au obligația de a încheia contracte de prestări servicii cu fiecare generator de deșeuri din zonă: familii, asociații de proprietari, instituții publice sau societăți comerciale.

Beneficiarii serviciilor: conform principiului „poluatorul plătește”, există obligația ca fiecare generator de deșeuri în calitate de beneficiar al serviciilor de salubrizare, să achite integral și la timp serviciile prestate în folosul său de operatorul desemnat pentru zona respectivă. Contravaloarea serviciilor de salubrizare este calculată pe baza unor tarife unitare exprimate în lei/persoană (pentru utilizatorii persoane fizice), respectiv în lei/tonă (pentru utilizatorii persoane juridice); tarifele au fost stabilite prin procedura de licitație publică prin care s-a urmărit îndeplinirea criteriilor de sustenabilitate a serviciului dar și de suportabilitate, permițând fiecărui utilizator să le achite.

Pentru a afla numele operatorului din zona dumneavoastră, vă rugăm să consultați datele de mai jos:

Zona 1

Contractul: Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 1, județul Neamț

UAT-uri componente: municipiul Piatra Neamț, orașul Roznov, comunele Alexandru cel Bun, Bîrgăuani, Bodești, Borlești, Cîndești, Costișa, Dobreni, Dochia, Dragomirești, Dumbrava Roșie, Făurei, Girov, Gîrcina, Mărgineni, Negrești, Piatra Șoimului, Pîngărați, Podoleni, Rediu, Români, Ruginoasa, Săvinești, Ștefan cel Mare, Tazlău, Zănești.

Data semnării contractului: anulat la data de 31.05.2019                                                  

Data de începere a serviciului:                  –                                              Perioada contractuală: 96 luni

Operator: 

Date de contact:

Tarife aprobate:

Tarif Tarif unitar fără TVA Observații
Persoane fizice urban – P. Nt. –          Lei/persoană/lună
Persoane fizice urban – Roznov –          Lei/persoană/lună
Persoane fizice rural –          Lei/persoană/lună
Persoane juridice –          Lei/tonă/lună

 Zona 2

Contractul: Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț

UAT-uri componente: municipiul Roman, comunele Bahna, Bîra, Boghicea, Botești, Bozieni, Cordun, Doljești, Dulcești, Gherăești, Gâdinți, Horia, Icușești, Ion Creangă, Moldoveni, Oniceni, Pâncești, Poienari, Sagna, Săbăoani, Secuieni, Stănița, Tămășeni, Trifești, Valea Ursului, Văleni.

Data semnării contractului:     04.04.2018                                                

Data de începere a serviciului:      06.07.2018                                             Perioada contractuală: 96 luni

Operator:  S.C. ROSSAL S.R.L., Roman  

Date de contact:

Adresa: nr. 119 bis, Strada Bogdan Dragoș, Roman 611160

Telefon: 0233 740 487; email: rossal.roman@yahoo.com

Tarife aprobate (22.11.2022)*:

Tarif Tarif unitar fără TVA Observații
Persoane fizice urban 14,70 lei/persoană/lună (4,36 lei reciclabil + 10,34 lei rezidual) – colectare la platformă/la poartă
Persoane fizice rural 9,27 lei/persoană/lună (2,90 lei reciclabil + 6,37 lei rezidual)
13,20 lei/persoană/lună (3,96 lei reciclabil + 9,24 lei rezidual)

497,42 lei/tonă reciclabil (platformă)

354,42 lei/tonă rezidual (platformă)

678,41 lei/tonă reciclabil (poartă)

475,65 lei/tonă rezidual  (poartă)

– colectare la platformă
– colectare la poartă
Persoane juridice Reciclabil:                          497,42 lei/tonă
678,41 lei/tonă
Rezidual:                          354,42 lei/tonă
475,65 lei/tonă
Colectare:                                – urban/platformă rural
– poartă în poartă rural
Colectare:                              – urban/platformă rural
– poartă în poartă rural

Penalizare: tarif rezidual+ 50% pentru nerespectarea colectării selective.

Zona 3

Contractul: Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț

UAT-uri componente: orașul Tîrgu Neamț, comunele Agapia, Bălțătești, Brusturi, Crăcăoani, Drăgănești, Ghindăoani, Grumăzești, Păstrăveni, Petricani, Pipirig, Răucești, Războieni, Timișești, Tupilați, Țibucani, Urecheni și Vînători Neamț.

Data semnării contractului: 01.03.2017                                                 

Data de începere a serviciului: 01.06.2017                                            Perioada contractuală: 96 luni

Operator: Asocierea S.C. ROSSAL S.R.L., Roman – S.C. DIASIL SERVICE S.R.L., Suceava

Date de contact                Adresa: nr. 119 bis, Strada Bogdan Dragoș, Roman 611160

Telefon: 0233 740 487; email: rossal.roman@yahoo.com

Tarife aprobate (23.11.2022)*:

Tarif Tarif unitar fără TVA Observații
Persoane fizice urban 12,02 lei/persoană/lună (3,60 lei reciclabil + 8,42 lei rezidual)

506,03 lei/tonă reciclabil

355,33 lei/tonă rezidual

– colectare la platformă/la poartă
Persoane fizice rural 6,24 lei/persoană/lună (1,87 lei reciclabil + 4,37 lei rezidual)
8,37 lei/persoană/lună (2,56 lei reciclabil + 5,81 rezidual)

506,03 lei/tonă reciclabil (platformă)

355,33 lei/tonă rezidual(platformă)

693,30 lei/tonă reciclabil (poartă)

471,99 lei/tonă rezidual (poartă)

– colectare la platformă

– colectare la poartă

Persoane juridice Reciclabil:                          506,03 lei/tonă
693,30 lei/tonă
Rezidual:                          355,33 lei/tonă
471,99 lei/tonă
Colectare:                                – urban/platformă rural
– poartă în poartă rural
Colectare:                              – urban/platformă rural
– poartă în poartă rural

Penalizare: tarif rezidual+ 50% pentru nerespectarea colectării selective.

Zona 4

Contractul: Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 4, județul Neamț

UAT-uri componente: orașul Bicaz, comunele Bicaz Chei, Bicazu Ardelean, Borca, Ceahlău, Dămuc, Farcașa, Grințieș, Hangu, Poiana Teiului, Tarcău, Tașca.

Data semnării contractului: 30.01.2017                                                 

Data de începere a serviciului: 01.05.2017                            Perioada contractuală: 96 luni

Operator: S.C. EDIL INDUSTRY S.R.L., Iași

Date de contact                Adresa punct lucru: Stația de sortare Tașca, Sat. Tașca, Comuna Tașca, jud. Neamț

Telefon: 0371 146 135 email: zona4neamt@gmail.com

Tarife aprobate (24.11.2022)*:

Tarif Tarif unitar fără TVA Observații
Persoane fizice urban 15,39 lei/persoană/lună (3,79 lei reciclabil + 11,59 lei rezidual)

463,45 lei/tonă rezidual

1066,03 lei /tonă reciclabil

– colectare la platformă/la poartă
Persoane fizice rural 6,69 lei/persoană/lună (1,86 lei reciclabil + 4,83 lei rezidual)

374,31 lei/tonă rezidual

1066,03 lei /tonă reciclabil

– colectare la platformă/la poartă
Persoane juridice Reciclabil:

1066,03 lei/tonă

Rezidual:                              585,01 lei/tonă

Colectare:                                – urban/poartă în poartă rural
Colectare:                              – urban/poartă în poartă rural

Penalizare: tarif rezidual + 50% pentru nerespectarea colectării selective.

Depozitul de deșeuri nepericuloase Girov

UAT-uri componente: județul Neamț    

Operator: S.C. ECO SUD S.A.

Date de contact: http://ecosud.ro

Str. Ankara nr. 3, București; Punct de lucru: Depozitul Județean de Deșeuri Nepericuloase – Comuna Girov, Județul Neamț

Telefon: 021 210 04 25/45

E-mail: office@ecosud.ro,

Tarife aprobate (27.10.2022)**:

Tarif Tarif unitar fără TVA/CEC Observații
Eliminare deșeuri prin depozitare 88,47 lei/tonă                                                                109,65 lei/tonă – deșeuri municipale și similare                                  – alte tipuri de deșeuri nepericuloase

*Tarifele de mai sus nu includ TVA, contribuția pentru economia circulară (CEC) în cuantum de 80 lei pentru fiecare tonă de deșeuri eliminată prin depozitare și nici tariful de depozitare, care se facturează separat, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 133/2022.

**Tarifele de depozitare nu includ TVA și nici contribuția pentru economia circulară (CEC) în cuantum de 80 lei pentru fiecare tonă de deșeuri eliminată prin depozitare, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 133/2022.