full screen background image

ANUNȚ PUBLIC

Având în vedere dispozițiile O.U.G. nr. 74/2018 referitoare la răspunderea extinsă a producătorului și implementarea obligațiilor de gestionare a deșeurilor de ambalaje la nivelul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, A.D.I. „ECONEAMȚ” anunță intenția de a încheia un Parteneriat pentru implementarea unui sistem integrat de colectare și valorificare a deșeurilor de ambalaje din fluxul de deșeuri municipale în județul Neamț, în vederea acoperirii costurilor pentru colectarea, stocarea temporară, sortarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje gestionate în cadrul contractelor Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zonele 2, 3 și 4, județul Neamț.

Modelul de Parteneriat pentru implementarea unui sistem integrat de colectare și valorificare a deșeurilor de ambalaje din fluxul de deșeuri municipale în județul Neamț astfel cum a fost aprobat în Adunarea Generală a A.D.I. „ECONEAMȚ” poate fi descărcat urmând acest link.

Costurile de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale aprobate de Adunarea Generală a A.D.I. „ECONEAMȚ” sunt de:

– Zona 2: 975,80 lei/tonă fără TVA;

– Zona 3: 932,78 lei/tonă fără TVA;

– Zona 4: 1003,50 lei/tonă fără TVA.

Rugăm organizațiile interesate să ne transmită în scris intenția de colaborare la adresa de email [email protected] sau prin fax la nr. 0374 091 210, cel mai târziu până la data de 12.02.2020, ora 14:00.

Menționăm că, ne rezervăm dreptul ca răspunsurile primite după data de 12.02.2020, ora 14:00, să nu fie luate în considerare.

07.02.2020