full screen background image

HOTĂRÂRI A.D.I. „ECONEAMȚ”

2024

HOTĂRÂREA nr. 1 din 12.01.2024 privind stabilirea și aprobarea tarifelor aferente Contractului de delegare nr. 159/1035/04.04.2018, Zona 2 jud. Neamț

HOTĂRÂREA nr. 2 din 12.01.2024 privind ajustarea tarifelor aferente Contractului de delegare nr. 159/1035/04.04.2018, Zona 2 jud. Neamț

HOTĂRÂREA nr. 3 din 12.01.2024 privind stabilirea și aprobarea tarifelor aferente Contractului de delegare nr. 63/609/01.03.2017, Zona 3 jud. Neamț

HOTĂRÂREA nr. 4 din 12.01.2024 privind ajustarea tarifelor aferente Contractului de delegare nr. 63/609/01.03.2017, Zona 3 jud. Neamț

HOTĂRÂREA nr. 5 din 16.02.2024 privind stabilirea și aprobarea tarifelor aferente Contractului de delegare nr. 29/EDL17-64/30.01.2017, Zona 4 jud. Neamț

HOTĂRÂREA nr. 6 din 16.02.2024 privind ajustarea tarifelor aferente Contractului de delegare nr. 29/EDL17-64/30.01.2017, Zona 4 jud. Neamț

HOTĂRÂREA nr. 7 din 26.04.2024 privind aprobarea documentației de atribuire aferentă contractului „Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare al unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMT” din Zona 1, Județul Neamț”

HOTĂRÂREA nr. 8 din 15.05.2024 privind adoptarea unor măsuri pentru pregătirea organizării procedurilor de atribuire a contractului de delegare a serviciilor de salubrizare a Zonei 4, Județul Neamț

HOTĂRÂREA nr. 9 din 15.05.2024 privind adoptarea unor măsuri pentru pregătirea organizării procedurilor de atribuire a contractului de delegare a serviciilor de salubrizare a Zonei 3, Județul Neamț

2023

HOTĂRÂREA nr. 1 din 04.04.2023 privind constatarea încetării mandatului Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”

HOTĂRÂREA nr. 2 din 04.04.2023 privind alegerea Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”

HOTĂRÂREA nr. 3 din 24.04.2023 privind aprobarea măsurilor propuse în Raportul de audit nr. 219/14.02.2023 – Zona 1

HOTĂRÂREA nr. 4 din 24.05.2023 privind modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECONEAMŢ”, STATUT 2023

HOTĂRÂREA nr. 5 din 24.05.2023 privind aprobarea situațiilor financiare ale Asociației pentru anul 2022, a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pentru anul 2023 și a cuantumului cotizației anuale a asociaților

HOTĂRÂREA nr. 6 din 24.05.2023 privind acordarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului Director

HOTĂRÂREA nr. 7 din 23.08.2023 privind aprobarea Rapoartelor anuale de monitorizare pentru Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț

HOTĂRÂREA nr. 8 din 23.08.2023 privind analiza îndeplinirii indicatorilor de performanță anuali din cadrul Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț și stabilirea măsurilor contractuale aferente

HOTĂRÂREA nr. 9 din 28.08.2023 privind aprobarea Rapoartelor anuale de monitorizare pentru Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț

HOTĂRÂREA nr. 10 din 28.08.2023 privind analiza îndeplinirii indicatorilor de performanță anuali din cadrul Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț și stabilirea măsurilor contractuale aferente

HOTĂRÂREA nr. 11 din 17.11.2023 privind stabilirea modalității de plată a serviciilor de salubrizare din Zona 1, județul Neamț

HOTĂRÂREA nr. 12 din 19.12.2023 privind aprobarea Rapoartelor anuale de monitorizare pentru Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 4, județul Neamț

HOTĂRÂREA nr. 13 din 19.12.2023 privind analiza îndeplinirii indicatorilor de performanță anuali din cadrul Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 4, județul Neamț și stabilirea măsurilor contractuale aferente

2022

HOTĂRÂREA nr. 1 din 11.01.2022 privind modificarea Hotărârii nr. 1 din 30.01.2017 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 4, județul Neamț – tarife și redevența

HOTĂRÂREA nr. 2 din 19.04.2022 privind aprobarea Raportului anual de monitorizare pentru Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț, perioada de referință 01.06.2020 – 31.05.2021

HOTĂRÂREA nr. 3 din 19.04.2022 privind analiza îndeplinirii indicatorilor de performanță anuali din cadrul Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț și stabilirea măsurilor contractuale aferente

HOTĂRÂREA nr. 4 din 19.04.2022 privind aprobarea Raportului anual de monitorizare pentru Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț, perioada de referință 01.07.2020 – 30.06.2021

HOTĂRÂREA nr. 5 din 19.04.2022 privind analiza îndeplinirii indicatorilor de performanță anuali din cadrul Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț și stabilirea măsurilor contractuale aferente

HOTĂRÂREA nr. 6 din 27.04.2022 privind aprobarea situațiilor financiare ale Asociației pentru anul 2021 și a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pentru anul 2022

HOTĂRÂREA nr. 7 din 27.04.2022 privind acordarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului Director

HOTĂRÂREA nr. 8 din 24.05.2022 privind aprobarea Raportului anual de monitorizare pentru Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 4, județul Neamț, perioada de referință 01.05.2020 – 30.04.2021

HOTĂRÂREA nr. 9 din 24.05.2022 privind analiza îndeplinirii indicatorilor de performanță anuali din cadrul Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 4, județul Neamț și stabilirea măsurilor contractuale aferente

HOTĂRÂREA nr. 10 din 26.07.2022 privind încheierea unui act adițional la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț

HOTĂRÂREA nr. 11 din 27.07.2022 privind încheierea unui act adițional la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 4, județul Neamț

HOTĂRÂREA nr. 12 din 22.11.2022 privind încheierea unui act adițional la Contractul de delegare nr. 159/1035/04.04.2018, Zona 2 jud. Neamț

HOTĂRÂREA nr. 13 din 22.11.2022 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile de salubrizare aferente Contractului de delegare nr. 159/1035/04.04.2018, Zona 2 jud. Neamț

HOTĂRÂREA nr. 14 din 22.11.2022 privind aprobarea Procedurii standard privind acceptarea deșeurilor la instalațiile de tratare/depozite de deșeuri și aplicarea tarifului pentru separarea incorectă a deșeurilor municipale, Anexa

HOTĂRÂREA nr. 15 din 23.11.2022 privind încheierea unui act adițional la Contractul de delegare nr. 63/609/01.03.2017, Zona 3 jud. Neamț

HOTĂRÂREA nr. 16 din 23.11.2022 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile de salubrizare aferente Contractului de delegare nr. 63/609/01.03.2017, Zona 3 jud. Neamț

HOTĂRÂREA nr. 17 din 23.11.2022 privind aprobarea Procedurii standard privind acceptarea deșeurilor la instalațiile de tratare/depozite de deșeuri și aplicarea tarifului pentru separarea incorectă a deșeurilor municipale, Anexa

HOTĂRÂREA nr. 18 din 24.11.2022 privind încheierea unui act adițional la Contractul de delegare nr. 29/EDL17-64/30.01.2017, Zona 4 jud. Neamț

HOTĂRÂREA nr. 19 din 24.11.2022 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile de salubrizare aferente Contractului de delegare nr. 29/EDL17-64/30.01.2017, Zona 4 jud. Neamț

HOTĂRÂREA nr. 20 din 24.11.2022 privind aprobarea Procedurii standard privind acceptarea deșeurilor la instalațiile de tratare/depozite de deșeuri și aplicarea tarifului pentru separarea incorectă a deșeurilor municipale, Anexa

HOTĂRÂREA nr. 21 din 22.12.2022 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 1, județul Neamț, Anexa

2021

HOTĂRÂREA nr. 1 din 25.02.2021 privind aprobarea situațiilor financiare ale Asociației pentru anul 2020 și a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pentru anul 2021 precum și pentru modificarea Hotărârii nr. 8 din 20.07.2018 privind aprobarea cuantumului cotizației anuale a asociaților începând cu anul 2019

HOTĂRÂREA nr. 2 din 25.02.2021 privind acordarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului Director

HOTĂRÂREA nr. 3 din 25.02.2021 privind încetarea mandatului Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”

HOTĂRÂREA nr. 4 din 25.02.2021 privind alegerea Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”

HOTĂRÂREA nr. 5 din 25.02.2021 privind alegerea membrilor Consiliului Director și alegerea membrilor Comisiei de Cenzori a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECONEAMŢ”

HOTĂRÂREA nr. 6 din 25.02.2021 privind modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECONEAMŢ”, Anexa 1

HOTĂRÂREA nr. 7 din 25.02.2021 privind încheierea unor parteneriate/ contracte pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale în județul Neamț

HOTĂRÂREA nr. 8 din 23.03.2021 privind aprobarea Raportului anual de monitorizare pentru contractul Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț pentru perioada de referință 01.06.2019 – 31.05.2020 – Zona 3

HOTĂRÂREA nr. 9 din 23.03.2021 privind analiza îndeplinirii indicatorilor de performanță din cadrul contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț și stabilirea măsurilor contractuale aferente – Zona 3

HOTĂRÂREA nr. 10 din 14.04.2021 privind aprobarea Raportului anual de monitorizare pentru contractul Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț pentru perioada de referință 01.07.2019 – 30.06.2020 – Zona 2

HOTĂRÂREA nr. 11 din 14.04.2021 privind analiza îndeplinirii indicatorilor de performanță din cadrul contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț și stabilirea măsurilor contractuale aferente – Zona 2

HOTĂRÂREA nr. 12 din 14.04.2021 privind aprobarea Raportului anual de monitorizare pentru contractul Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 4, județul Neamț pentru perioada de referință 01.05.2019 – 30.04.2020 – Zona 4

HOTĂRÂREA nr. 13 din 14.04.2021 privind analiza îndeplinirii indicatorilor de performanță din cadrul contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 4, județul Neamț și stabilirea măsurilor contractuale aferente – Zona 4

HOTĂRÂREA nr. 14 din 29.04.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și a organigramei Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”, Anexa 1 ROF, Anexa 2 Organigrama

HOTĂRÂREA nr. 15 din 10.06.2021 privind aprobarea unui Acord de Parteneriat în scopul obținerii finanțării și implementării unui proiect de interes public județean, Anexa

HOTĂRÂREA nr. 16 din 27.07.2021 pentru modificarea Hotărârii nr. 6 din 04.04.2018 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț – redevența – Zona 2

HOTĂRÂREA nr. 17 din 27.07.2021 pentru modificarea Hotărârii nr. 6 din 04.04.2018 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț – tarife – Zona 2

HOTĂRÂREA nr. 18 din 28.09.2021 pentru modificarea Hotărârii nr. 2 din 01.03.2017 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț – Zona 3

HOTĂRÂREA nr. 19 din 22.11.2021 privind aprobarea documentației de atribuire aferentă contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 1, județul Neamț – Zona 1

HOTĂRÂREA nr. 20 din 22.11.2021 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 1, județul Neamț – Zona 1

HOTĂRÂREA nr. 21 din 22.11.2021 privind achiziționarea de servicii auxiliare evaluării atribuirii contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 1, județul Neamț – Zona 1

2020

HOTĂRÂREA nr. 1 din 21.01.2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 2 din 01.03.2017 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ” din Zona 3, județul Neamț – Zona 3

HOTĂRÂREA nr. 2 din 21.01.2020 privind aprobarea modelului de contract de Parteneriat pentru implementarea unui sistem integrat de colectare și valorificare a deșeurilor de ambalaje din fluxul de deșeuri municipale în județul Neamț – Zona 3

HOTĂRÂREA nr. 3 din 23.01.2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 6 din 04.04.2018 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț – Zona 2

HOTĂRÂREA nr. 4 din 23.01.2020 privind aprobarea modelului de contract de Parteneriat pentru implementarea unui sistem integrat de colectare și valorificare a deșeurilor de ambalaje din fluxul de deșeuri municipale în județul Neamț – Zona 2

HOTĂRÂREA nr. 5 din 04.02.2020 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localităților din Județul Neamț; Anexa – Zona 4

HOTĂRÂREA nr. 6 din 04.02.2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 1 din 30.01.2017 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 4, județul Neamț – Zona 4

HOTĂRÂREA nr. 7 din 04.02.2020 privind aprobarea modelului de Contract de parteneriat pentru implementarea unui sistem integrat de colectare și valorificare a deșeurilor de ambalaje din fluxul de deșeuri municipale în județul Neamț – Zona 4

HOTĂRÂREA nr. 8 din 20.02.2020 privind achiziționarea unor servicii de asistență tehnică în Zona 1 – Zona 1

HOTĂRÂREA nr. 9 din 09.07.2020 privind aprobarea situațiilor financiare ale Asociației pentru anul 2019 și a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pentru anul 2020

HOTĂRÂREA nr. 10 din 09.07.2020 privind acordarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului Director

HOTĂRÂREA nr. 11 din 09.07.2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Regulamentului Intern și a organigramei Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”; Anexa 1; 2; 3

HOTĂRÂREA nr. 12 din 09.07.2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 1 din 30.01.2017 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 4, județul Neamț – Zona 4

HOTĂRÂREA nr. 13 din 09.07.2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 2 din 01.03.2017 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț – Zona 3

HOTĂRÂREA nr. 14 din 09.07.2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 6 din 04.04.2018 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț – Zona 2

2019

HOTĂRÂREA nr. 1 din 09.01.2019 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 1, județul Neamț – Zona 1

HOTĂRÂREA nr. 2 din 23.04.2019 privind aprobarea situațiilor financiare ale Asociației pentru anul 2018 și a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pentru anul 2019

HOTĂRÂREA nr. 3 din 23.04.2019 privind acordarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului Director

HOTĂRÂREA nr. 4 din 31.05.2019 privind încetarea de drept a contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 1, județul Neamț – Zona 1

HOTĂRÂREA nr. 5 din 31.05.2019 privind înființarea unei comisii de coordonare și supervizare pentru pregătirea și planificarea atribuirii contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, Zona 1, județul Neamț – Zona 1

HOTĂRÂREA nr. 6 din 16.09.2019 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localităților din Județul Neamț – Zona 3

HOTĂRÂREA nr. 7 din 03.12.2019 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localităților din Județul Neamț – Zona 2

REGULAMENTUL SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE A LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL NEAMȚ – 2019

2018

HOTĂRÂREA nr. 1 din 02.03.2018 privind aprobarea situațiilor financiare ale Asociației pentru anul 2017 și a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pentru anul 2018

HOTĂRÂREA nr. 2 din 02.03.2018 privind acordarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului Director

HOTĂRÂREA nr. 3 din 02.03.2018 privind încetarea mandatului Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”

HOTĂRÂREA nr. 4 din 02.03.2018 privind alegerea Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”

HOTĂRÂREA nr. 5 din 02.03.2018 privind modificarea Statutului, alegerea membrilor Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECONEAMŢ” și alegerea membrilor Comisiei de Cenzori a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECONEAMŢ”

HOTĂRÂREA nr. 6 din 04.04.2018 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț; Anexa 1 – Zona 2

HOTĂRÂREA nr. 7 din 21.06.2018 pentru modificarea Hotărârii nr. 2 din 01.03.2017 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț – Zona 3

HOTĂRÂREA nr. 8 din 20.07.2018 privind aprobarea cuantumului cotizației anuale a asociaților începând cu anul 2019

HOTĂRÂREA nr. 9 din 26.07.2018 pentru modificarea Hotărârii nr. 6 din 04.04.2018 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț – Zona 2

HOTĂRÂREA nr. 10 din 10.08.2018 pentru modificarea Hotărârii nr. 1 din 30.01.2017 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 4, județul Neamț – Zona 4

2017

HOTĂRÂREA nr. 1 din 30.01.2017 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 4, județul Neamț; Anexa 1 – Zona 4

HOTĂRÂREA nr. 2 din 01.03.2017 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț; Anexa 1 – Zona 3

HOTĂRÂREA nr. 3 din 20.04.2017 privind aprobarea situațiilor financiare ale Asociației pentru anul 2016 și a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pentru anul 2017

HOTĂRÂREA nr. 4 din 20.04.2017 privind acordarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului Director

HOTĂRÂREA nr. 5 din 14.06.2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 1 din 30.01.2017 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 4, județul Neamț – Zona 4

HOTĂRÂREA nr. 6 din 24.10.2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 2 din 01.03.2017 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț – Zona 3

2016

HOTĂRÂREA nr. 1 din 26.04.2016 privind aprobarea situațiilor financiare ale Asociației pentru anul 2015 și a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli a Asociației pentru anul 2016

HOTĂRÂREA nr. 2 din 26.04.2016 privind acordarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului Director

HOTĂRÂREA nr. 3 din 26.04.2016 privind aprobarea Colectivului de coordonare și supervizare pentru atribuirea contractelor de concesiune de servicii

HOTĂRÂREA nr. 4 din 26.04.2016 privind aprobarea inițierii unor noi proceduri de licitație

HOTĂRÂREA nr. 5 din 26.04.2016 privind modificarea și completarea Acordului de Parteneriat încheiat în vederea realizării proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț” – Zona 1

HOTĂRÂREA nr. 6 din 26.04.2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localităților din Județul Neamț; Anexa – Zona 1

HOTĂRÂREA nr. 7 din 26.04.2016 privind aprobarea documentației de atribuire pentru contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare din Zona 1, Județul Neamț; Anexa 1; 2; 3 – Zona 1

HOTĂRÂREA nr. 8 din 26.04.2016 privind aprobarea Comisiei de evaluare a ofertelor în cadrul procedurii de licitație cu privire la delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare din Zona 1, Județul Neamț – Zona 1

HOTĂRÂREA nr. 9 din 09.09.2016 privind alegerea Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”

HOTĂRÂREA nr. 10 din 09.09.2016 privind revocarea și alegerea unor membri ai Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECONEAMŢ”

2015

HOTĂRÂREA nr. 1 din 11.11.2015 privind modificarea și completarea Acordului de Parteneriat încheiat în vederea realizării proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț” – Zona 2

HOTĂRÂREA nr. 2 din 11.11.2015 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localităților din Județul Neamț; Anexa – Zona 2

HOTĂRÂREA nr. 3 din 11.11.2015 privind aprobarea documentației de atribuire pentru contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare din Zona 2, Județul Neamț; Anexa 1; 2; 3 – Zona 2

HOTĂRÂREA nr. 4 din 11.11.2015 privind aprobarea Comisiei de evaluare a ofertelor în cadrul procedurii de licitație cu privire la delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare din Zona 2, Județul Neamț – Zona 2

HOTĂRÂREA nr. 5 din 03.12.2015 privind modificarea și completarea Acordului de Parteneriat încheiat în vederea realizării proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț” – Zona 3

HOTĂRÂREA nr. 6 din 03.12.2015 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localităților din Județul Neamț; Anexa – Zona 3

HOTĂRÂREA nr. 7 din 03.12.2015 privind aprobarea documentației de atribuire pentru contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare din Zona 3, Județul Neamț; Anexa 1; 2; 3 – Zona 3

HOTĂRÂREA nr. 8 din 03.12.2015 privind aprobarea Comisiei de evaluare a ofertelor în cadrul procedurii de licitație cu privire la delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare din Zona 3, Județul Neamț – Zona 3

HOTĂRÂREA nr. 9 din 09.12.2015 privind modificarea și completarea Acordului de Parteneriat încheiat în vederea realizării proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț” – Zona 4

HOTĂRÂREA nr. 10 din 09.12.2015 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localităților din Județul Neamț; Anexa – Zona 4

HOTĂRÂREA nr. 11 din 09.12.2015 privind aprobarea documentației de atribuire pentru contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare din Zona 4, Județul Neamț; Anexa 1; 2; 3 – Zona 4

HOTĂRÂREA nr. 12 din 09.12.2015 privind aprobarea Comisiei de evaluare a ofertelor în cadrul procedurii de licitație cu privire la delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare din Zona 4, Județul Neamț – Zona 4

2014

HOTĂRÂREA nr. 1 din 05.12.2014 privind alegerea Președintelui
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECONEAMŢ”

HOTĂRÂREA nr. 2 din 05.12.2014 privind alegerea și revocarea unor membri ai Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECONEAMŢ”

HOTĂRÂREA nr. 3 din 05.12.2014 privind modificarea Actului Constitutiv și
Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECONEAMŢ”
; Anexa 1 și 2

HOTĂRÂREA nr. 4 din 05.12.2014 privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat în vederea realizării proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț”, modificat si completat; Anexa

HOTĂRÂREA nr. 5 din 05.12.2014 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localităților din Județul Neamț; Anexa

HOTĂRÂREA nr. 6 din 05.12.2014 privind acordarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului Director și aprobarea situațiilor financiare ale Asociației pentru anul 2013

HOTĂRÂREA nr. 7 din 05.12.2014 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014-2015; Anexa 1 și 2

HOTĂRÂREA nr. 8 din 05.12.2014 privind aderarea A.D.I. ECONEAMȚ la Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitara din Romania, cu obiect de activitate managementul integrat al deșeurilor – FADI; Anexa

HOTĂRÂREA nr. 9 din 05.12.2014 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”; Anexa

2013

HOTĂRÂREA nr. 1 din 29.01.2013 privind aprobarea organigramei și a aparatului tehnic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”

HOTĂRÂREA nr. 1 din 13.09.2013 privind alegerea președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”

HOTĂRÂREA nr. 2 din 13.09.2013 privind alegerea și revocarea unor membri ai Consiliului director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”

HOTĂRÂREA nr. 3 din 13.09.2013 privind modificarea Actului constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”

HOTĂRÂREA nr. 4 din 13.09.2013 privind urgentarea plății de către membrii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ” a cotizațiilor și contribuțiilor restante

2012

HOTĂRÂREA nr. 1 din 24.09.2012 privind alegerea președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”

HOTĂRÂREA nr. 2 din 24.09.2012 privind alegerea Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”

HOTĂRÂREA nr. 3 din 24.09.2012 privind alegerea Comisiei de cenzori a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”

HOTĂRÂREA nr. 4 din 24.09.2012 privind modificarea Actului constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”

HOTĂRÂREA nr. 5 din 24.09.2012 privind acordarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”

2011

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

2010

HOTĂRÂREA nr. 1 din 13.04.2010 privind aprobarea Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț”

HOTĂRÂREA nr. 2 din 13.04.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț, cu indicatorii tehnico-economici precum și Planul anual de evoluție a tarifelor și taxelor