full screen background image

ANUNȚ PUBLIC privind modificarea REGULAMENTULUI SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE A LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL NEAMȚ – 2019

A.D.I. „ECONEAMȚ”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, supune dezbaterii publice proiectul de  modificare a REGULAMENTULUI SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE A LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL NEAMȚ.

Prin elaborarea prezentului Regulamentului sunt integrate prevederile O.U.G. nr. 74/2018, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 31/2019, în conformitate cu care România, potrivit angajamentelor luate în fața Comisiei Europene, trebuie să întreprindă toate măsurile necesare implementării unor instrumente economice. Aceste instrumente economice sunt foarte importante pentru modernizarea gestionării deșeurilor din România, dar și pentru implementarea legislației europene în domeniu. Instrumentele economice care trebuie implementate sunt: „plătește pentru cât arunci“, „răspunderea extinsă a producătorului“ și „taxa la depozitare“. Pentru a pune în aplicare instrumentele economice „plătește pentru cât arunci“ și „răspunderea extinsă a producătorului“ este necesară modificarea și completarea Contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare și a Caietelor de sarcini aferente acestora, astfel încât să fie stabilite clar responsabilitățile și obligațiile tuturor actorilor implicați, ținând cont inclusiv de modificările aduse prin promovarea pachetului economiei circulare.

Propunerea de Regulament poate fi descărcată în format PDF urmând link-ul: Regulament 2019

Comentariile, întrebările și opiniile pot fi transmise în scris până la data de 15.03.2019 la sediul A.D.I. „ECONEAMȚ” sau pe adresa: [email protected].

Președinte,

Adrian DIACONU

01.03.2019