full screen background image

ANUNȚ Contribuția la economia circulară – O.U.G. nr. 74/2018

În atenția utilizatorilor serviciului de salubrizare din Zonele 2, 3 și 4 SMID Neamț,

Operatori de salubrizare

Zona 2, Zona 3: S.C. ROSSAL S.R.L.; Zona 4: S.C. EDIL INDUSTRY S.R.L.

Începând cu data de 01.01.2019 au intrat în vigoare prevederile O.U.G. nr. 74/2018 referitoare la introducerea contribuției pentru economia circulară în cuantum de 30 lei fără TVA pentru fiecare tonă de deșeuri municipale eliminată prin depozitare. Această contribuție este în sarcina utilizatorilor serviciului de salubrizare și are ca scop stimularea colectării selective a deșeurilor corelată cu reducerea cantităților eliminate prin depozitare.

În acest sens, prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 296/19.12.2018 pentru aprobarea tarifelor pentru activitatea de eliminare a deșeurilor la Depozitul județean de deșeuri nepericuloase Girov a fost aprobat noul tarif de depozitare ce include contribuția sus menționată: 94,90 lei/tonă (TVA inclus), tarif în vigoare de la data de 01.01.2019.

La data prezentului anunț, noile tarife de salubrizare, ce includ contribuția la economia circulară dar și alte cerințe introduse de O.U.G. nr. 74/2018 (cu titlu de exemplu tarifarea distinctă a fracțiilor colectate separat raportat la cantitățile gestionate), sunt în curs de definitivare și comunicare spre aprobare în consiliile locale, termenul limită de aprobare fiind data de 30 aprilie 2019 (conform Legii nr. 31/2019 de aprobare a O.U.G. nr. 74/2018).

Astfel, pentru a nu întâmpina dificultăți în realizarea activităților de salubrizare și pentru a nu crea un blocaj de natură financiară, ca măsură temporară până pe data aprobării tarifelor, de comun acord cu operatorii desemnați, modalitatea de transpunere în practică a prevederilor legale sus menționate va rămâne facturarea către fiecare utilizator a tarifului de salubrizare aprobat pentru anul 2018 la care va fi adăugată distinct în factură contribuția la economia circulară după cum urmează:

– pentru utilizatorii persoană fizică din mediul rural – 0,34 lei/persoană/lună fără TVA (0,40 lei/persoană/lună inclusiv TVA);

– pentru utilizatorii persoană fizică din mediul urban – 0,75 lei/persoană/lună fără TVA (0,89 lei/persoană/lună inclusiv TVA);

– pentru utilizatorii non-casnici din mediul rural și urban – 25,50 lei/tonă fără TVA (30,35 lei/tonă inclusiv TVA).

Președinte,                                                                                                                 Director executiv,

Adrian DIACONU                                                                                                 Gabriel-Lucian VIȘAN

Descarcă anunț: anunt tarif depozitare