full screen background image

ANUNȚ

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ” anunță recrutarea de personal în vederea ocupării posturilor vacante de SPECIALIST MONITORIZARE, Compartiment MONITORIZARE CONTRACTE, STRATEGIE și SISTEME DE MANAGEMENT din cadrul Aparatului tehnic al Asociației.

Cerințe obligatorii:

– studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul mediului / ecologie / tehnic sau studii superioare absolvite cu diplomă de licență în alte domenii însoțite de specializare/master/curs autorizat în domeniul protecției mediului/managementul deșeurilor;

– permis de conducere categoria B;

– cunoștințe în utilizarea calculatorului și cunoștințe legislative specifice;

– minim 1 an experiență în domeniul studiilor.

Cerințe specifice:

– disponibilitate la deplasarea în teren.

Recrutarea se va face pe bază de interviu în vederea verificării prealabile a aptitudinilor profesionale și personale ale persoanelor care solicită angajarea.

Domeniul legislativ specific:

– Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

– Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților;

– Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;

– Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;

– Hotărârea 349/2005 privind depozitarea deșeurilor;

– Ordinul Președintelui ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților.

Participarea persoanelor interesate la interviu se face pe baza unei cereri scrise, însoțită de CV și copii după documentele care atestă îndeplinirea cerințelor de studii/specializare precizate mai sus. Solicitările se înregistrează la sediul Asociației din str. Alexandru cel Bun, nr. 27, cam. 407, Piatra Neamț (clădirea CJ Neamț).

Depunerea solicitărilor se va face în perioada: 21.05.2018 – 25.05.2018 (luni – joi: între orele 9.00 – 16.00, vineri între orele 9.00 – 14.00).

Interviul va fi organizat în data de 29.05.2018, ora 11.00, la sediul Asociației.

Informații suplimentare pot fi solicitate la adresa de email: [email protected] sau la telefon 0374 937 090.

Președinte A.D.I. „ECONEAMȚ”,

Adrian DIACONU

Descarcă anunț PDF