full screen background image

Convocarea Adunării Generale a Zonei 2

În conformitate cu prevederile art. 19, alin. (1) din Statutul A.D.I. ECONEAMȚ, dl. Adrian Diaconu, în calitate de Președinte al Asociației, CONVOACĂ Adunarea Generală a Asociaților A.D.I. ECONEAMȚ – Zona 2, în data de 04.04.2018, ora 1100, la Sala de ședințe a Consiliului Municipal Roman.

            Ședința va avea următoarea

ORDINE DE ZI

  1. Proiect de hotărâre privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț precum și a tarifelor rezultate în urma procesului de achiziție publică.
  2. Diverse.

 

Cu această ocazie va fi semnat Contractul de delegare a serviciilor de salubrizare a Zonei 2 cu operatorul desemnat în urma procedurii de achiziție publică. Rugăm doamnele/domnii primari să fie prezenți.

 

Președinte A.D.I. ECONEAMȚ,

Adrian DIACONU