full screen background image

Publicare anunț licitație Zona 1

Astăzi, 22.09.2017, a fost publicat în SEAP, sub numărul 2921, anunțul privind Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare al unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECONEAMT” din Zona 1, Judetul Neamt. Ofertele pot fi depuse la sediul Asociației din str. Alexandru cel Bun, nr. 27, Piatra Neamț, data limită pentru depunere fiind 30.10.2017, ora 10:00. Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 30.10.2017, ora 11:00. Pentru detalii suplimentare privind procedura de licitație și documentația aferentă vă rugăm să consultați portalul e-licitatie.ro.