full screen background image

Reluare Licitație Zona 2

Licitația privind Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare al unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECONEAMT” din Zona 2, Judetul Neamt, publicată în SEAP sub numărul 2900 din data de 12.06.2017 a fost reluată atăzi 20.09.2017. Ofertele pot fi depuse la sediul Asociației din str. Alexandru cel Bun, nr. 27, Piatra Neamț, data limită pentru depunere fiind 09.10.2017, ora 10:00. Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 09.10.2017, ora 11:00.